تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش استان قم مطرح کرد:
معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش استان قم از شروع مسابقه تولید فیلم کوتاه 2 دقیقه ای با گوشی همراه توسط آموزش دهنده برای اولین بار در استان قم خبر داد و گفت: تاکنون 85 درصد از سهمیه امسال استان در جذب سواد آموز محقق شده است.