تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

به بهانه توزیع سریال "دل" در شبکه نمایش خانگی
به تصویر کشیدن زندگی های فوق تجملاتی و از جمله مراسم های عروسیِ آن چنانی، به ویژه در شرایط امروز اقتصادی کشور، آن هم در سریال های شبکه نمایش خانگی، برخلاف توصیه های جدی مقام معظم رهبری در باب ازدواج آسان و به موقع است چه آن که این رویه، آسیب ها و لطمات بسیاری در رابطه با سبک زندگی جامعه به همراه دار