تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

یادداشت؛
کشورهای غربی که پس از جنگ جهانی دوم مدام از دموکراسی و برابری صحبت می‌کنند، در برابر اشغال فلسطین نه‌تنها سکوت کرده‌اند بلکه چشم خودشان را بر روی جنایت‌های رژیم صهیونیستی نیز بسته‌اند.
رئیس نهاد نمایندگی مقام رهبری در دانشگاه های کشور گفت: اتفاقی که با انقلاب اسلامی رخ داد، یک شکل جدید از نظام سیاسی بود که محاسبات آمریکا و تمدن لبیرال دموکراسی را برهم زد.