تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

وزیر امور خارجه کشورمان به اظهارات خلاف واقع دیپلمات فرانسوی در مورد برجام و برنامه هسته ای کشورمان پاسخ داد.