تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

رئیس سازمان بسیج مستضعین گفت: بسیج ظرفیت این را دارد که در راستای مقابله با آسیب های اجتماعی به دستگاه قضایی کمک کند.