تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

رئیس مرکز تخصصی صحیفه سجادیه:
حجت الاسلام والمسلمین کفیل با ابراز نگرانی از غریب ماندن متونی با عظمت و نورانی از جمله صحیفه سجادیه گفت: بهترین متنی که می‌ تواند اندیشه جهان را تغییر بدهد صحیفه سجادیه است.