تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر قم؛
رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر قم گفت: تشابه اسمی و درخواست‌های مردمی علت اصلی تغییر نام برخی از خیابان‌های شهر است.