تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

وزیر صنعت،‌ معدن و تجارت:
وزیر صنعت،‌ معدن و تجارت گفت: براساس تاکیدات رهبر معظم انقلاب تا خردادماه سال آینده تولید خودرو در کشور بیش از ۵۰ درصد افزایش می‌یابد.