تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

رئیس انجمن سینمای استان قم:
رئیس انجمن سینمای استان قم با اشاره به اینکه تاکنون 30اثر در بخش فیلم کوتاه یک دقیقه ای موبایل دریافت شده است، گفت: قم با 67 اثر در بخش فیلم و 60 اثر در بخش فیلمنامه بیشترین آثار ارسالی به این جشنواره را از آن خود کرده است.
مدیر انجمن سینمای جوانان استان قم در گفتگو با قم فردا:
مدیر انجمن سینمای جوانان استان قم با بیان اینکه تولید آثار باکیفیت و عمیق هنری، به بسترسازی مسئولان و همچنین دغدغه هنرمندان نیاز دارد؛ نقش سینمای کوتاه را در بصیرت افزایی اجتماعی مهم ارزیابی کرد.