تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

با اعلام رسمی دولت آمریکا مبنی بر تصمیم به خروج این کشور از سوریه، کارشناسان نظامی غرب به معنای واقعی این تصمیم یعنی شکست آمریکا در رویارویی منطقه‌ای با ایران اذعان کردند.