تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

سرخپوشان پایتخت در روزی که با دفاع سه نفره پای به زمین گذاشته بودند، مقابل تیم دوم خود شکست خوردند.
محور در قسمت رفت به سمت شهر جعفریه (در محدوده بوستان صدری)دچار نشست شده است
آبی های تهرانی به زودی به زمین تمرین خود در صنایع دفاع می روند.
پرسپولیس در زمین الوصل امارات به مصاف نماینده عربستان خواهد رفت.