تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

سایت سازمان لیگ نوشت:با حکم رئیس سازمان لیگ فوتبال ایران سهیل مهدی به عنوان سرپرست مسابقات سازمان لیگ فوتبال ایران انتخاب شد و سعید فتاحی از این سمت کنار گذاشته شد.
افزایش جذب بازیکن از سوی تیم های لیگ برتری منتفی شد و تیم های لیگ برتری می بایست طبق قوانین قبلی نسبت به جذب بازیکن اقدام کنند.
رسانه های نزدیک به باشگاه سپاهان و هواداران این تیم به شدت از تصمیم سازمان لیگ در اختصاص نیمی از ظرفیت نقش جهان به هواداران پرسپولیس شاکی اند.