تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

امیر سرتیپ امیر حاتمی:
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با اشاره به اینکه آرزوی دشمنان ایران و آمریکا برای برگزار نشدن جشن چهل سالی ایران توهمی بیش نبوده، گفت:امروز دنیا شاهد قدرت حقیقی نظام جمهوری اسلامی ایران است.