تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

مدتی است که نهضت اصلاح و نوسازی شبکه برق منطقه ای قم در حال انجام است.
مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان قم از بهینه سازی شبکه های برق روستایی استان قم در طرح های جهادی یک روزه خبر داد