تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

نمایندگان مجلس کلیه دستگاه‌های اجرایی را به برنامه‌ریزی برای ارتقای کیفیت زندگی در شهرهای با بافت‌های تاریخی و فرهنگی موظف کردند.
شهریار دوباره شهر را به هم ریخت. او پنجشنبه‌شب از سایپا اخراج شد و جمعه خبرنگاران را جمع کرد تا یک بار دیگر تیتر اول تمام روزنامه‌ها را تامین کند.
به بهانه ایجاد پارکینگ‌های موقت در شهر؛
ایجاد پارکینگ در شرایطی که با توجه به افزایش قیمت های رخ داده امکان تملک و عریض کردن خیابان ها وجود ندارد می تواند تا حدودی آرامش را به خیابان ها و مردم قم به ارمغان بیاورد.
نماینده مردم گناباد در مجلس شورای اسلامی، گفت: استانی شدن انتخابات دارای معایبی است که از جمله آن می‌توان به کم اثر شدن رای شهرهای کوچک و تحمیل تاثیر رای مراکز استان‌ها در انتخاب نماینده اشاره کرد.
مدیر عامل سازمان زیباسازی شهرداری قم:
مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری قم با اشاره به اهمیت ساماندهی منظر شهری، گفت: ورودی‌های شهر ازلحاظ بصری و زیباسازی ساماندهی می‌شود.
تصویر زیر خیابانی در شهر نیویورک را حدود ۱۱۹ سال قبل نشان می‌دهد.
مدیرکل آموزش و پرورش قم:
مدیرکل آموزش و پرورش قم با اشاره به اینکه کسب رتبه دوم جشنواره رجایی توسط دانش آموزان قمی، گفت: استان قم نیازمند فضای آموزشی است.