تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

گزارش قم فردا ازمشکلات این روزهای صنعت فرش ؛
فرش دستبافت ابریشم قم سالیانی بازارهای داخل و خارج از کشور را تسخیر کرده و با توجه به گردشگر پذیر بودن شهر قم چشم توریست‌های خارجی را مجذوب زیبایی‌های خود کرده و مشتریان خاصی داشته است اما این روزها مشکلاتی این صنعت استان را تهدید می کند.