تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

در حالی که چهار روز از برگزاری انتخابات خانه مطبوعات استان قم می گذرد، اما همچنان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، اسامی منتخبان را اعلام نمی کند.