تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

عقلانیت انقلابی یعنی نگاه به ملت و داشته‌های خود، ایستادگی در مقابل زورگویان و دفاع از حق ... عقلانیت انقلابی یعنی عشق به خداوند و مخلوقاتش
امام جمعه بندرعباس با اشاره به این که امام سجاد(ع) اسوه عقلانیت، معنویت و مقاومت بودند به تبیین پیوند عقلانیت و معنویت در نگاه امام سجاد(ع) پرداخت و گفت: معنویت در نگاه ایشان هم درونی و هم بیرونی و ظاهری است.
ایلنا نوشت:: نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: شخصا به دلیل یکسری از رفتارها و برخوردها با آقای نجفی گله‌مند هستیم،‌ صحنه به صحنه نشان دادن آقای نجفی با روح رسیدگی قضایی سنخیت ندارد.