تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

آیت الله اعرافی در همایش کتاب سال حوزه:
مدیر حوزه های علمیه سراسر کشور با بیان این که پژوهش و تحقیق لازمه یک کار علمی و فرهنگی است،گفت: تحقیقات حوزوی باید به شرایط فعلی جامعه بپردازد.