تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

نگاهی به پیش فروش امروز ایران خودرو؛
نکته تامل برانگیز در همان لحظات آغازین ثبت نام صورت گرفت به طوری سایت ثبت نام همان ساعت 10 اعلام کرد که ظرفیت تکمیل شده است که در نوع خود جالب و قابل تامل است البته این برای اولین بار نیست که پیش فروش خودروسازان با حاشیه همراه است.