تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

به بهانه دهه بصیرت؛
شاید به جرات بتوان گفت از یک دهه گذشته نوع ابزار جنگ دشمن از آشکار به پنهان و از سخت به نرم تبدیل شد به‌طوری‌که همین جنگ نرم در فتنه 88 به‌کارگیری شد.