تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

فتونیوز؛
عکس نوشته های قم فردا این بار به مسئله اظهارات اخیر سخنگوی ستاد ملی مبارزه به کرونا در خصوص قم و موفقیت طرح شهید سلیمانی در کنترل بیماری کرونا اختصاص یافته است.
فتونیوز؛
عکس نوشته های قم فردا به دلایل پزشکان در عدم اعتماد به واکسن آمریکایی و انگلیسی و کمبود روغن در بازار با سود سرشار دلالان اختصاص یافته است.
فتونیوز؛
عکس نوشته های قم فردا به مسئله نفوذ دشمن در بدنه مدیریتی کشور و سخنان نابخردانه اردوغان و چالش های پیش رو اختصاص یافته است.
فتونیوز؛
عکس نوشته های قم فردا به فوت آیت الله یزدی ، کمک های مومنانه در قم و فعالیت گروه های جهادی در طرح شهید قاسم سلیمانی اختصاص یافته است.
فتونیوز؛
عکس نوشته های قم فردا به برنامه های کنگره شهدا و نبود جانمایی مناسب در شهرک امیرکبیرمسکن ملی قم اختصاص یافته است.
فتونیوز؛
عکس نوشته های قم فردا به جمع آوری روزانه 750تن زباله و همچنین جولان بی دغدغه موش ها درشهر اختصاص یافته است.