تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

کمیته حمایت از تولید و اشتغال قرارگاه بازسازی و نوسازی مناطق سیلزده با ۳ مأموریت مهم در حمایت از تولید با حکم وزیر کشور به بابک دین پرست معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور تشکیل شد.