تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

4 منطقه قم که قرار بود آب ان هابه علت تعمیرات لوله های انتقال آب، از ساعت ۷عصر روز گذشته قطع شود قطع نشده اما به شدت شور شده که احتمالا شرکت آب و فاضلاب قم، آب را از طریق چاه تامین نموده تا مردم مشکل کمتری داشته باشند.
آب مناطق 2,3,6,7 شهرداری به مدت سه روز قطع خواهد شد.