تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

بی مهری و کم توجهی شهرداری قم و سایر نهادهای خدمت رسان به منطقه جمکران با گلایه های شدید ساکنان این منطقه همراه شده است.