تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

قم فردا گزارش می‌دهد؛
تنها باگذشت 3 روز از تصویب لایحه حذف 4 صفر از پول ملی موافقان و مخالفان این طرح رو در روی‌هم قرارگرفته و به‌نقد و بررسی این اقدام دولت پرداخته‌اند.
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که پنج طرح و لایحه به صورت عادی اعلام وصول کرد.
آتش زر در گفتگو با قم فردا:
عضو شورای شهر قم با بیان این که سازمان‌های شهرداری منحل نمی‌شوند، گفت: ایجاد مدیریت های شهری در ساختار شهرداری در دستور کار است.
عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس گفت: آمریکا آنقدر در زمینه‌های مختلف ضعف دارد و مجلس باید لوایحی را علیه این اقدامات تصویب کند و چهره کریه آمریکا را در جایگاه قانونی به جهانیان نشان دهند.
لایحه حفاظت از خاک به منظور تأمین نظر شورای نگهبان در نشست علنی امروز پارلمان اصلاح شد.
لایحه اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم جهت طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.
رئیس کمیسیون اقتصادی گفت: احتمال دارد که به کلیات بودجه رأی داده نشود و برگردد تا اصلاحات ساختاری صورت گیرد یا آنکه اگر کلیات رأی بیاورد، در حین بررسی بودجه، قطعا اصلاحات ساختاری را مدنظر قرار خواهیم داد.