تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قم از ساخت "شهرک شیلاتی ماهیان زینتی طغرود قم" به‌عنوان نخستین شهرک شیلاتی ماهیان زینتی کشور در قم خبر داد.