تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

با پیشرفت تکنولوژی در دنیا مشکلات و انحرافات جدیدی هم در اخلاق و فرهنگ به وجود می آید که امروزه بستر به وجود آمدن برخی از این معضلات اجتماعی در جامعه فضای مجازی می باشد.