تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

آئین های فراموش شده قمی ها در ماه مبارک رمضان؛
آداب و رسوم بسیاری توسط مردم قم در سال های نه چندان دور انجام می شد که می توان به آئین کلوخ اندازون، جشن اوهی اوهی نیمه رمضان، شب چره و پخت کله پاچه اشاره کرد که امروز به فراموشی سپرده شده اند.