تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

بازی رسانه های معاند و ضد انقلاب برای تفرقه انداختن بین دو ملت ایران و افغانستان بر کسی پوشیده نیست؛ جنجال برای هیچ و سکوت در برابر واقعیت های تناقض آشکار و ویژگی بارز این‌گونه رسانه های خودباخته خارجی است.