تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

دکتر قدیر رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم گفت: از مردم می‌خواهیم کرونا را همچنان جدی گرفته و در منازل خود مانده و توجه داشته باشند که نگران شیوع پیک دوم این ویروس هستیم.