تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

مدیرکل کمیته امداد استان قم خبر داد:
مدیرکل کمیته امداد استان قم با بیان خودکفا شدن مددجویان هدف اصلی کمیته امداد امام خمینی (ره) است، گفت: مستمری‌بگیران کمیته امداد در استان قم امسال 80 درصد افزایش داشته‌اند.
مدیرکل بهزیستی استان قم خبر داد:
مدیرکل بهزیستی استان قم گفت: خیرین و نیکوکاران قمی در قالب پویش ایران همدل در فاصله زمانی عاشورا تا اول ماه صفر بیش از 13 میلیارد ریال به مددجویان تحت پوشش بهزیستی قم کمک کردند.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان قم:
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان قم بابیان این‌که توانمندسازی مددجویان اولویت اصلی کمیته امداد است، گفت: در 9 ماه ابتدایی امسال بیش از 43 میلیارد تومان مستمری به خانواده‌های نیازمند پرداخت شده است.
معاون کمیته امداد امام خمینی قم:
معاون حمایت و سلامت کمیته امداد امام خمینی(ره) قم گفت: در نیمه نخست امسال حدود ۷۰۰ کمک‌هزینه برای نوعروس‌های تحت پوشش این نهاد پرداخت شد و آنان به خانه بخت رفتند.
رئیس جمهور با درخواست رئیس کمیته امداد با افزایش اعتبارات این نهاد متناسب با نرخ تورم ۹۷ موافقت کرد. این درخواست با توجه به شرایط اقتصادی کشور انجام شده است.