تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

بی مهری و کم توجهی شهرداری قم و سایر نهادهای خدمت رسان به منطقه جمکران با گلایه های شدید ساکنان این منطقه همراه شده است.
بسته خبری عیدانه/4
بارندگی های شدیدی که از شامگاه روز سوم فروردین در قم آغاز شده است موجب شده مدیران استان در آماده باش به سر ببرند و حتی استاندار قم مرخصی بسیاری از مدیران را لغو کرده است.