تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

بعد از مردم اهواز ، مشهد و تهران ؛
مردم انقلابی قم از صبح امروز در مسیر تشییع پیکر مطهر حج قاسم سلیمانی جمع شده اند و منتظر بدرقه ابدی این سردار رشید اسلام هستند.