تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

دونالد ترامپ در شرح ماجرای مرگ البغدادی آن را مثل یک فیلم سینمایی تعریف کرد.