تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

مسعود ده‌نمکی:
ده‌نمکی از سه‌گانه اخراجی‌ها با عنوان زلزله سینمایی یاد کرد و گفت: اینکه اخراجی‌ها میلیون‌ها مخاطب از اپوزیسیون در آمریکا گرفته تا مردم عادی را پای فیلم دفاع مقدسی می‌نشاند به دلیل گفتمان ناب جنگ است.