تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

مدیر اجرایی ستاد تامین پویش ملی مشق احسان:
مدیر اجرایی ستاد تامین پویش ملی مشق با اشاره به توزیع یک میلیون لوازم التحریر ایرانی و اسلامی در پویش مشق احسان گفت:یک میلیون بسته لوازم و تحریر بسته بندی و در حال توزیع است و بیش از ۳۰۰هزار از این بسته ها در مسجد مقدس جمکران بسته بندی و آماده توزیع شده است.
لوازم التحریر ویژه مناطق محروم ایران با عنوان پویش مشق احسان به همت ستاد اجرایی فرمان امام (ره)در حال اجرا است.