تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

رئیس سازمان جهاد کشاورزی قم:
رئیس سازمان جهاد کشاورزی قم با اشاره به افتتاح طرح هایی در هفته جهاد کشاورزی با اعتبار ۶۴۰ هزار و ۳۹۳ میلیون ریال، گفت: مشکلی برای تأمین نهاده‌های دامی در قم وجود ندارد.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری قم، با اشاره به افزایش ملخ های موجود در سطح استان گفت: این ملخ های بومی بوده و با بررسی های انجام شده هیچ گونه ضرری برای طبیعت و محصولات کشاورزی ندارند.