تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

هم زمان با مبارزه مراکز درمانی و بهداشتی استان قم با بیماری کرونا نقاهتگاه یاوران مهدی سپاه امام علی ابن ابیطالب (ع) قم از بهبودیافتگان بیماری کرونا در قم میزبانی می‌کند.