تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

به بهانه پخش سریال های جدید شبکه نمایش خانگی؛
طی 9 سال اخیر، بیش از 25 سریال وارد شبکه نمایش خانگی شده که از این تعداد 8 سریال کمدی بوده اند، ضمن آن که یک سریال (آسپرین) معمایی و یک سریال(عالیجناب) هم سهم ژانر سیاسی بوده است.