تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

مدیرعامل سازمان اتوبوس‌رانی در گفتگو با قم فردا:
مدیرعامل سازمان اتوبوس‌رانی قم با اشاره به اینکه به زودی 100هزار کارت بلیت توزیع می شود، گفت: در حال حاضر حدود 200هزار نفر جمعیت ساکن پردیسان است ما نمی توانیم این 200هزار نفر را فدای آن تعداد محدود دانشجویی کنیم که می خواهند از نیروگاه بیایند، باید کل جمعیت را با هم ببینیم، البته قبول داریم و باید برای این دانشجویان نیز تدابیری اندیشه شود.
قم فردا گزارش می دهد؛
حاشیه شهر قم شاهد سکونت شهروندانی در نزدیکی با دکل های فشار قوی برق است افرادی که در کنار دکل‌های برق زندگی می‌کنند، در قسمتی ساخت و ساز کرده‌اند که نباید انجام می‌شد، اما آن زمان کسی جلوی آنان را نگرفت و حالا امروز با مشکلات عدیده ای روبرو هستند.