تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

همایش بزرگ شباب المقاومه دوشنبه شب در سالن همایش‌های غدیر قم برگزار شد.
اعضای هیئت فلسطینی در همایش شباب المقاومه تصریح کردند:
اعضای هیئت فلسطینی با بیان این که ملت فلسطین آماده شکست اسرائیل است، گفت: کنفرانس بحرین محکوم به شکست است و این مهم را باید همه کشورهای دنیا بدانند.