تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

جمعی از هواداران ترکمن تراکتورسازی برای حمایت از این تیم به تبریز سفر کردند.