تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

روزنامه جوان نوشت: پسر جوانی که از دوسال قبل به اتهام قتل یکی از دوستانش در بازداشت به سر می‌برد، مدعی است که مقتول قصد تعرض به وی را داشت.