تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

مدیرکل دفتر توسعه ورزش‌های پایه وزارت ورزش گفت: ما دولتی ها صاحب تیم نیستیم و تیم باید تحویل مردم شود در این صورت موفق خواهد بود‌.