تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفت: انتظار جوانان این است که کمیسیون تلفیق مصوبه وام ۵۰میلیون تومانی ازدواج کمیسیون فرهنگی برای سال آینده را به تصویب برساند.
آخرین مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر افزایش تسهیلات ساخت و خرید مسکن است. براساس این مصوبه سقف به هر زوج حداکثر ۲۴۰ میلیون تومان وام ساخت و خرید مسکن داده می‌شود. یعنی بر هر فرد ۱۰۰ میلیون تومان وام و ۲۰ میلیون تومان وام پرداخت می‌شود.
عقبایی گفت: تسهیلات مسکن در حال حاضر تنها جوابگوی ۱۴ درصد از ارزش کل یک واحد مسکونی متوسط در شهرهای بزرگ است.
مدیر کل بنیاد مسکن استان قم:
مدیر کل بنیاد مسکن استان قم با اشاره به اینکه در روستاها برای جوانان تازه ازدواج کرده هم زمین و هم تسهیلات برای ساخت مسکن می دهیم، گفت: تاکنون بیش از هشت هزار خانه روستایی مقاوم سازی شده و بیش از 17هزار سند مالکیت صادر شده است.
وزیر راه شهرسازی در خصوص برنامه این وزارتخانه برای افزایش مبلغ تسهیلات خرید مسکن، گفت: این وزارتخانه برنامه‌ای برای افزایش میزان وام خرید مسکن ندارد.