تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

معاون وزیر بهداشت گفت: وضعیت کرونای انگلیسی در کشور محدود به همان شش موردی است که شناسایی شده اما باید هوشیار باشیم.