تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی:
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه بیانیه گام دوم نقطه عطف جمهوری اسلامی است، گفت: این بیانیه دوره‌بندی سه مرحله‌ای شامل مرحله انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی و حرکت به سوی تمدن اسلامی را ترسیم کرده است.