تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

معاون توسعه مدیریت و منابع وزیر جهاد کشاورزی گفت: با توجه به بارندگی‌های مناسب فصل زراعی جاری، خرید گندم از مرز چهار و ۵۰۰ هزار تن در کشور گذشت.