تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفت: انتظار جوانان این است که کمیسیون تلفیق مصوبه وام ۵۰میلیون تومانی ازدواج کمیسیون فرهنگی برای سال آینده را به تصویب برساند.